Trudno jest spłacić ten dług. Dług wdzięczności za życie oddane w imię ideałów – wolności, życia przyszłych pokoleń, narodowej tożsamości i wielkiej miłości do kraju, która nadawała sens jego działaniom. Witold Pilecki zasłużył sobie na szczególny hołd jego pamięci.

Dlatego też Stowarzyszenie KoLiber oddział Poznań we współpracy ze Stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczpospolitej, podobnie jak w poprzednich latach, serdecznie zaprasza na Marsz Pileckiego, którym chcemy uczcić pamięć o niezwykle odważnym, niezłomnym człowieku, jakim był rotmistrz Witold Pilecki. W tym roku przypada 114. rocznica urodzin „Druha”, która stała się okazją do utrwalenia pamięci o tym wielkim Bohaterze.

PLAN OBCHODÓW:

11:30 – msza święta
12:30 – początek marszu
13:00 – uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich! Chodźmy i razem dajmy świadectwo o Witoldzie Pileckim!