Rozpoczynamy cykl prelekcji popularno – naukowych organizowany przez poznański oddział Stowarzyszenia KoLiber.

21 marca 2018 r. (środa) 19:00
Tomasz Moliński „Strategie Rozwoju Polskich Miast”
28 marca 2018 r. (środa) 19:00
Arkadiusz Piętka „Jak bezpiecznie inwestować w nieruchomości mieszkaniowe”
25 kwietnia 2018 r. (środa) 19:00
Jakub Mierzejewski „Myśl geopolityczna w Polsce”