II Wolnościowy Meet – Up

Serdecznie zapraszamy na II Wolnościowy Meet Up, czyli drugie spotkanie poznańskich środowisk wolnościowo – patrotycznych mających na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz rozwój współpracy.

Podczas spotkania zaplanowane jest przedstawienie działań prowadzonych przez szeroko pojęte organizacje wolnościowo – patriotyczne w Wielkopolsce oraz dyskusje na temat wspólnej pracy na rzecz idei, które Nas łączą.

Serdecznie zapraszamy nie tylko przedstawicieli organizacji wolnościowo – patriotycznych, ale także osoby chcące poznać nasze idee, działania oraz chcące aktywnie działać na rzecz społeczeństwa.

Na spotkaniu będą gościć przedstawiciele wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Oddziału, który jako pierwszy inaugurował Wolnościowe Meet – upy w Polsce.