W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie poznańskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber.

Podczas spotkania wybraliśmy nowego Prezesa Oddziału, którym został Kamil Tyrek.

Skład nowego zarządu:
Prezes – Kamil Tyrek
I Wiceprezes – Mariusz Kordus
II Wiceprezes – Tomasz Wójcik
Skarbnik – Kacper Gola
Sekretarz – Jan Paech

Poznaliśmy również nową oddziałową komisję rewizyjną w skład której weszli: Piotr Błaszczyk, Michał Mazurek oraz Mikołaj Cierechowicz.