Kontakt

KoLiber Poznań
e-mail: poznan@koliber.org

Prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber
Daniel Kufel daniel.kufel@koliber.org
tel.: 503 822 807

Wiceprezes poznańskiego oddziału ds. marketingu
Marcin Nowik marcin.nowik@koliber.org
tel.: 792 867 739

Wiceprezes poznańskiego oddziału ds. fundraisingu
Marcin Nowicki
marcin.nowicki@koliber.org
tel.: 791 023 324

Sekretarz poznańskiego oddziału
Maciej Kukier maciej.kukier@koliber.org
tel.: 509 903 403

Skarbnik oddziału
Mikołaj Cierechowicz mikolaj.cierechowicz@koliber.org