Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

LEM_2D

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży

Koordynator:

Istota projektu

LEM powstał z wizji połączenia predyspozycji dwóch organizacji o różnym potencjale. Pierwszą z nich, posiadającą duże możliwości organizacyjne jest Stowarzyszenie KoLiber, natomiast druga – Instytut Misesa to prężnie rozwijająca się instytucja naukowa i wydawnicza. Ze wspólnej idei powstał projekt, którego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz wykształcenie przyszłej elity.

Projekt LEM pozwala nie tylko na łatwiejsze zrozumienie mechanizmu rynkowego, ale też na nabycie nowych kompetencji, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli wyróżnić się w środowisku zawodowym i społecznym. Mając to na uwadze lekcje LEM są ciągiem logicznie ze sobą połączonych tematów. Każda z nich jest zaprojektowana w innowacyjny sposób – w myśl łacińskiej zasady „słowa uczą, przykłady pociągają”.

Projekt LEM oprócz znajomości teorii, kładzie nacisk na przygotowanie praktyczne. W zaplanowanych interakcjach, grach, scenach i zadaniach to uczniowie są głównymi bohaterami.

Forma lekcji

Projekt LEM składa się z 6 interaktywnych lekcji. Zajęcia są bezpłatne i mogą być realizowane w dwóch wariantach – w zależności od możliwości szkoły jak i zainteresowania projektem ze strony uczniów. Pierwszy model to przeprowadzenie wszystkich sześciu lekcji przez prowadzącego w jednej z klas szkoły. Drugi wariant, to przeprowadzenie w kilku klasach jednej lekcji (pokazowej) i stworzenie grupy chętnych, którzy będą uczęszczali na dalsze lekcje. Terminy spotkań i kwestie organizacyjne prowadzący ustala w porozumieniu z dyrekcją i uczniami, przy wspomaganiu koordynatora przypisanego do danego miasta. Lekcje mogą mieć formę zajęć pozalekcyjnych, lub odbywać się na przedmiotach (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza) – w zależności od tego jaka forma lekcji będzie dogodna dla szkoły biorącej udział w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży.