Nowe władze oddziału

W czwartek 18 stycznia odbyło się Walne Zebranie naszego oddziału, które zakończyło kadencję poprzedniego zarządu. Prezes, KoL. Mateusz Gilewski przedstawił sprawozdanie z działalności oddziału w minionym roku, natomiast skarbnik Julian Głowacki dokładnie opisał stan naszych finansów, po czym nastąpiło sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, które wygłosiła Katarzyna Guziak. Następnie zebrani przegłosowali udzielenie absolutorium dla członków zarządu. Po podsumowaniach nastąpiła kolejna część Walnego Zebrania, czyli wybór prezesa. Zgłoszono Bartosza Chełmińskiego oraz Łukasza Dumowskiego.  Stosunkiem głosów 11:3 wygrał Bartosz Chełmiński i tym samym został prezesem oddziału Poznań Stowarzyszenia KoLiber. Następnie przystąpiono do wyboru nowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono trzech kandydatów: Agnieszkę Białas, Łukasza Dumowskiego oraz Juliana Głowackiego. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano wyżej wymienione osoby do nowej Komisji Rewizyjnej naszego oddziału.
Po głosowaniach rozpoczęła się dyskusja nad planami rozwoju oddziału i pomysłami na działalność. Prezes przedstawił również skład nowego zarządu, do którego postanowił powołać:

– kol. Wojciecha Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa
– kol. Natalię Kucharską na stanowisko sekretarza
– kol. Katarzynę Guziak na stanowisko skarbnika