Zapraszamy na spotkanie z profesorem Nigelem E. A. Crompton, który jest profesorem biologii i onkologii na Cornerstone University, Grand Rapids, USA.

W oparciu o wiedzę ze swoich dziedzin, a także śledząc dorobek innych dyscyplin naukowych, przybliży Państwu aktualny stan badań oraz debatę w kwestii pochodzenia świata, różnorodności biologicznej oraz ewolucji. Ukazane zostaną różne stanowiska w tej kwestii, z punktu widzenia kilku dyscyplin naukowych. Zarysowane zostaną rozbieżności i wątpliwości, jakie przedstawiciele nauki stawiają dominującym koncepcjom.

Spotkanie odbędzie się 24 maja (wtorek) o godz. 18:00 w sali nr 4.7 Colegium Iuridicum Novum na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Al. Niepodległości 53.