Władze oddziału wyznaczają kierunek działań stowarzyszenia w Poznaniu. Zarząd poznańskiego KoLibra składa się z pięciu osób: Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Prezes oddziału Poznań

Urodzony 4 marca 1998 roku w Blachowni. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie, student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek informatyka.

Jeden z inicjatorów oddziału Częstochowa. W 2016 roku członek zwyczajny zarządu, w 2017 roku sekretarz oddziału Częstochowa. Od 14 maja 2018 sekretarz oddziału Poznań. W sierpniu 2018 mianowany na Sekretarza Zarządu Głównego.

Kontakt:

kamil.tyrek@koliber.org

tyrekkamil@gmail.com

Więcej

II Wiceprezes oddziału Poznań

Współpracę z poznańskim KoLibrem jako sympatyk rozpocząłem w 2016 roku, głównie robiąc różne grafiki i materiały promocyjne. W 2017 i 2018 współprowadziłem poznański Marsz rtm W. Pileckiego. Na przełomie 2018/19 zająłem się koordynowaniem kolibrowej akcji charytatywnej Anielska Rocznica. Jeśli chodzi o moje poglądy to jest to miks konserwatyzmu obyczajowego (idea katolicka. narodowa) z wolnorynkowymi poglądami gospodarczymi (idea wolnościowa), przy czym staram się unikać wszelkich radykalizmów występujących po obu tych stronach. Na co dzień studiuję Turystykę i Rekreację na poznańskiej AWF, i mimo że jest to kierunek kompletnie niezwiązany z polityką, ekonomią, itp., za to pełen ludzi o bardzo różnych poglądach na świat, paradoksalnie uważam to w kontekście KoLibra za swój atut, bo nie pozwala mi to zamknąć się w tzw. bańce informacyjnej i żyć w otoczeniu wyłącznie osób o zbliżonych poglądach, dzięki czemu mam bardzo dobry punkt odniesienia co do faktycznego, niezmanipulowanego kształtu społeczeństwa.

Więcej